Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

On-line porovnávače v poisťovníctve

Autor práce: Šľachtová, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Ducháčková, Eva
Osoba oponující práci: Galuška, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: On-line porovnávače v poisťovníctve
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Cieľom mojej bakalárskej práce je analyzovať a zhodnotiť rolu online porovnávačov v podmienkach českého a slovenského poistného trhu. V prvej kapitole sa zameriavam na distribúciu poistných produktov a popisujem jednotlivé priame a nepriame distribučné kanály. V druhej kapitole sa venujem charakteristike a výhodám a nevýhodám online porovnávačov. Skúmam ponuku vybraných porovnávačov na českom a slovenskom poistnom trhu a rozdiely medzi nimi. Pomocou vlastného dotazníkového prieskumu skúmam frekvenciu a dôvody využívania online porovnávačov verejnosťou. V poslednej kapitole sa venujem možným vplyvom online porovnávačov na poistný trh. Tu vychádzam najmä zo skúseností z Veľkej Británie, kde majú porovnávače silné postavenie už dlhšiu dobu. Na konci práce sa venujem možnému ďalšiemu vývoju online porovnávačov a iných technologických start-upov a ich vplyvu distribúciu poistných produktov.
Klíčová slova: distribučné kanály; poisťovníctvo; online porovnávače

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: On-line porovnávače v poisťovníctve
Překlad názvu: Price comparison websites in insurance
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The aim of my Bachalor thesis is to analyze and assess the role of online comparison websites in the field of insurance on Czech and Slovak market. In the first chapter I focus on distribution of insurace products and I describe direct and indirect distribution channels. In the second chapter I characterize online comparison websites and their advantages and disadvantages. I examine the offer of chosen websites functioning on Czech and Slovak insurance market. By using my own questionare I study how often and why people use online comparison websites. In the last chapter I look at the possible impact of comparison websites on the insurance market. I base this mostly on experiences from the Great Britan where online comparison websites have been big player for a while. In the end of my thesis I explore how comparison websites might envolve in the future and how they can with other technological start-ups influence distribution of insurance products.
Klíčová slova: distribution channels; price comparison websites; insurance

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 2. 2017
Datum podání práce: 1. 6. 2017
Datum obhajoby: 14.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60908_xslap33.pdf [825,90 kB]
Oponentura53314_xgalj10.pdf [42,64 kB]
Hodnocení vedoucího60908_duchack.pdf [332,36 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60908/podrobnosti