Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Paušální výdaje při stanovení základu daně z příjmů

Autor práce: Rechcíglová, Tereza
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vančurová, Alena
Osoba oponující práci: Kábelová, Lucie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Paušální výdaje při stanovení základu daně z příjmů
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se zabývá zdaněním příjmů podnikatelů v České republice se zaměřením na paušální výdaje, jejichž fungování podrobně zkoumá. Hlavní náplní je analýza využívanosti paušálních výdajů podnikateli a určení hlavních kritérií, které podnikatele při volbě paušálních výdajů ovlivňují. Toho je docíleno pomocí vyhodnocení vlastního dotazníkového šetření, které se vztahuje k roku 2016. Na závěr je uvedeno několik doporučení na legislativní úpravy fungování paušálních výdajů, které berou v úvahu výsledky výzkumu a problematiku dlouhodobě nízké výše inkasa daně z příjmů osob samostatně výdělečně činných.
Klíčová slova: zdanění příjmů; dotazníkové šetření; paušální výdaje

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Paušální výdaje při stanovení základu daně z příjmů
Překlad názvu: Flat rate expenses in determination of tax base
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis deals with the taxation of entrepreneurs' income in the Czech Republic with a focus on flat-rate expenditures, which are examined in detail. The main purpose is to analyze the use of flat-rate expenditures by entrepreneurs and to determine the main criteria that influence enterpreneuers to choose flat-rate expenditures. This is achieved through the evaluation of our own questionnaire survey, which relates to the period 2016. Finally, there are several recommendations for legislative adjustments to the operation of lump-sum expenditures which take into account the results of the research and the issue of the long-term low level of income tax collection of self-employed persons.
Klíčová slova: questionnaire; income taxation; flat rate expenses

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 10. 2016
Datum podání práce: 15. 6. 2017
Datum obhajoby: 14.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59312_rect00.pdf [1,05 MB]
Oponentura53701_qkabl00.pdf [201,44 kB]
Hodnocení vedoucího59312_vancura.pdf [164,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59312/podrobnosti