Komparace daňového základu korporátní daně ve vybraných zemích OECD

Název práce: Komparace daňového základu korporátní daně ve vybraných zemích OECD
Autor(ka) práce: Dzhalavyan, Arutyun
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Láchová, Lenka
Oponenti práce: Kouba, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem této diplomové práce je: Komparace daňového základu korporátní daně ve vybraných zemích OECD. Hlavním cílem mojí práce je porovnání legislativní úpravy korporátní daně ve vybraných členských státech OECD se zaměřením na tvorbu základu daně a dílčím cílem mojí práce je určení vlivu jednotlivých akcí BEPS na korporátní zdanění nejen jako celku, ale i v rámci zkoumaných zemí. Porovnání budou podléhat Velká Británie, Belgie a Španělsko. První část této práce nás seznamuje relevantními pojmy, následná kapitola se zaměřuje na iniciativu BEPS a v poslední část práce se zabývá legislativní úpravou korporátní daně v jednotlivých zemích a jejich komparací.
Klíčová slova: BEPS; korporátní zdanění; OECD
Název práce: Comparison of the corporation tax base in selected OECD countries
Autor(ka) práce: Dzhalavyan, Arutyun
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Láchová, Lenka
Oponenti práce: Kouba, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main aim of my thesis is to compare the legislative regulation of corporate taxation in selected OECD member states with a focus on the tax base. The partial aim of my work is to determine the impact of BEPS actions on corporate taxation not only as a whole, but also within selected countries. This thesis is focused on Great Britain, Belgium and Spain. The first part of this thesis introduces us the relevant concepts, the subsequent chapter focuses on the BEPS initiative and in the last part of the thesis deals with the legislative regulation of the corporate taxation in the selected countries and their comparison.
Klíčová slova: OECD; corporate tax; BEPS

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 12. 2016
Datum podání práce: 14. 6. 2017
Datum obhajoby: 22. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59996/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: