Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Finanční analýza Českého národního podniku, s. r. o.

Autor práce: Hubinková, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dufková, Eva
Osoba oponující práci: Daněk, Stefan Svatopluk

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza Českého národního podniku, s. r. o.
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je zkoumání finančního hospodaření a finančního zdraví Českého národního podniku, s. r. o., v období mezi roky 2011 a 2015. První část práce je věnována metodickému úvodu. Popisuje metody, poměrové ukazatele a modely, které jsou následně využity v praktické části. Ve druhé části je vybraná společnost představena a na data z jejích účetních závěrek jsou aplikovány již popsané metody. Pro lepší vypovídací schopnost jsou výsledné hodnoty poměrových ukazatelů srovnány s konkurenčním podnikem. Závěrečnou část tvoří SWOT analýza společnosti a doporučení pro její budoucí řízení.
Klíčová slova: finanční analýza; SWOT analýza; vertikální analýza; horizontální analýza; poměrové ukazatele; Český národní podnik, s. r. o.; bankrotní a bonitní modely

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza Českého národního podniku, s. r. o.
Překlad názvu: Financial analysis of Český národní podnik, s. r. o.
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This bachelor thesis analyses a financial situation of the company in the period 2011-2015. The first part of this thesis represents the methodical introduction. It describes methods, ratio indicators and models which are subsequently used for the practical part of this thesis. In the second part the analysed company is introduced and stated methods are applied on the data of the company. Selected ratio indicators are compared with competitor company for better explanatory power. The final part evaluates the financial health of the company and outline recommendations for its future financial management.
Klíčová slova: SWOT analysis; bankruptcy and creditworthy models; vertical analysis; horizontal analysis; financial ratios; financial analysis; Český národní podnik, s. r. o.

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2017
Datum podání práce: 10. 6. 2017
Datum obhajoby: 14.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61122_hubk00.pdf [549,41 kB]
Oponentura53872_dans00.pdf [222,44 kB]
Hodnocení vedoucího61122_dufkova.pdf [296,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61122/podrobnosti