Finanční analýza Unicredit Bank, a.s

Název práce: Finanční analýza Unicredit Bank, a.s
Autor(ka) práce: Žďárský, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Diviš, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je provedení finanční analýzy UniCredit Bank v letech 2012 až 2015 se zaměřením na porovnání jejích finančních výsledků s vybranými skupinami bankovního trhu. V první části jsou shrnuty teoretické znalosti a podstata finanční analýzy s popisem jednotlivých finančních ukazatelů. Dále je věnován prostor vybraným základním údajům o bance UniCredit spolu s analýzou bankovního trhu. Hlavní částí této práce je finanční analýza UniCredit Bank výše zmíněnými finančními ukazateli s porovnáním s ukazateli celého bankovního trhu a skupiny velkých bank. Výsledek srovnání je poté graficky znázorněn pomocí pavučinového grafu za jednotlivé roky. Na základě analytických výsledků jsou vyvozeny závěry o finančním vývoji UniCredit Bank v daném období v kontextu vývoje celého bankovního sektoru a velkých bank.
Klíčová slova: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.; Poměrové ukazatele; Horizontální analýza; Vertikální analýza; Finanční analýza
Název práce: Financial analysis of UniCredit Bank, Inc
Autor(ka) práce: Žďárský, David
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Diviš, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis aims on financial analysis of the company UniCredit Bank, Inc. in period of year 2012 to 2015 focusing mainly on comparison of its finacial results with previously selected groups of banks. Firstly, the principle of financial analysis and its purpose is stated with particular financial indicators being described. Secondly, basic information about the UniCredit Bank Inc. are given combined with analysis of banking industry as a whole throughout the period. The third main part provides the individual financial analysis of UniCredit Bank Inc. that is compared with statistical data of banking industry and the group of big banks. The results are graphically processed with use of Spider chart for each year of the period. Lastly, the final overview of financial results of UniCredit Bank in context of chosen sectors´ data is summarized.
Klíčová slova: Financial indicators; Financial analysis; UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, Inc.; Financial ratios; Horizontal analysis; Vertical analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2016
Datum podání práce: 1. 6. 2017
Datum obhajoby: 22. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59267/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: