Dynamika koeficientu beta v energetickém sektoru

Název práce: Dynamika koeficientu beta v energetickém sektoru
Autor(ka) práce: Šimečková, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Frýd, Lukáš
Oponenti práce: Jindra, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním přítomnosti asymetrických reakcí v systematickém riziku a jeho vývojem v čase. Odhad je proveden pomocí OLS a tří modelů ze skupiny DCC. Přítomnost asymetrických reakcí se podařilo potvrdit jak u volatility výnosů portfolia sestaveného z akcií energetických společností, tak u korelace mezi tímto a tržním portfoliem. Díky statistické významnosti všech výsledných parametrů jednotlivých modelů se podařilo potvrdit, že koeficient beta energetického sektoru je v čase proměnný. Testováním jednotlivých odhadů koeficientu beta jsme došli k závěru, že statisticky významný rozdíl vzniká pouze při použití asymetrického modelu volatility.
Klíčová slova: podmíněná beta; GJR GARCH; ADCC; DCC; CAPM; systematické riziko; GARCH
Název práce: The dynamics of the energy sector beta coefficient
Autor(ka) práce: Šimečková, Martina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Frýd, Lukáš
Oponenti práce: Jindra, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis investigates the presence of asymmetric reactions in systemic risk and its development over time. The estimation is done utilising three DCC family models and the OLS model. The asymmetric reactions were found to be significant in both, the volatility of energy companies based portfolio returns and the correlation between this portfolio and a market portfolio. Due to the statistical significance of all resulting parameters of each model, we have also succeeded in confirming that energy sector's beta is time varying. By testing the estimation of each beta coefficient alone, we have come to the conclusion that a statistically significant difference arises only when utilising an asymmetric volatility model.
Klíčová slova: systematic risk; CAPM; conditional beta; GJR GARCH; GARCH; DCC; ADCC

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 5. 2017
Datum podání práce: 10. 6. 2017
Datum obhajoby: 23. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61486/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: