Analýza spotřebitelské organizace v ČR

Název práce: Analýza spotřebitelské organizace v ČR
Autor(ka) práce: Vilímovský, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kohoutová, Olga
Oponenti práce: Luňáčková, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce seznamuje s institucemi, které se problematikou ochrany spotřebitele intenzivně zabývají a pro které je téma ochrana spotřebitele prioritou. Práce popisuje legislativní a institucionální zabezpečení ochrany spotřebitele. Na konkrétním příkladu jedné z největších spotřebitelských organizací, sdružení Spotřebitel.cz, je ukázáno, čím vším se spotřebitelská organizace zabývá a to, že je v současnosti nepostradatelným článkem v systému ochrany spotřebitele.
Klíčová slova: ochrana spotřebitele; legislativa; instituce; spotřebitel

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 8. 2006
Datum podání práce: 30. 8. 2006
Datum obhajoby: 15. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3710/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: