Výroční zpráva neziskové organizace - srovnání Greenpeace ČR a Greenpeace Int

Název práce: Výroční zpráva neziskové organizace - srovnání Greenpeace ČR a Greenpeace Int
Autor(ka) práce: Strečanská, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zouhar, Tomáš
Oponenti práce: Jošt, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce analyzuje výroční zprávy neziskových organizací Greenpeace Česká republika a Greenpeace International, kterých cílem je ochrana životního prostředí. Zabývá se myšlenkou, jak by měla správně vypadat výroční zpráva a co by měla obsahovat, aby splnila svůj účel. Dále dopodrobna analyzuje obsah jednotlivých výročních zpráv daných organizací a porovnává obsáhnuté informace z finančního, marketingového a právního hlediska. Cílem práce bylo zjistit, jak tyto organizace využívají svou výroční zprávu, zdali obsáhnuté informace nejsou v rozporu se zákonem, zjistit jejích nedostatky a navrhnout zlepšení do budoucna.
Klíčová slova: výroční zpráva; výkaz finanční situace ; výkaz příjmů a výdajů; Greenpeace; neziskové organizace
Název práce: Non-profit Annual Report – Greenpeace CR and Greenpeace Int
Autor(ka) práce: Strečanská, Martina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zouhar, Tomáš
Oponenti práce: Jošt, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis analyses Greenpeace International and Greenpeace Czech Republic annual reports whose purpose is environmental protection. The bachelor thesis deals with the correct way of appearance, content and purpose of the non-profit annual report. It analyses content of each non-profit annual report and compares the information with financial, marketing and legal aspects. The aim of the bachelor thesis was to find out how the organizations use their annual reports whether the information is not against the law, identify deficiencies and suggest an improvement.
Klíčová slova: annual report; Greenpeace; non-profit organization; statement of financial position ; statement of income and expenditure

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 1. 2017
Datum podání práce: 12. 5. 2017
Datum obhajoby: 22. 6. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60471/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: