Kybernetická bezpečnost EU

Název práce: Kybernetická bezpečnost EU
Autor(ka) práce: Hujerová, Monika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Eichler, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Společnost v posledním století prošla neuvěřitelným technologickým vývojem, který nás ovlivňuje více, než si sami uvědomujeme. Stále více času trávíme v kyberprostoru, který je ale potřeba stejně jako náš reálný životní prostor zabezpečit. V této práci se zabývám postojem EU k otázce kybernetické bezpečnosti, jejím současným stavem a předpokládaným vývojem do budoucna.
Klíčová slova: kyberprostor; bezpečnost; EU
Název práce: Cybersecurity in EU
Autor(ka) práce: Hujerová, Monika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Eichler, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In the last century, the society went through an incredible technological progress which influences us more than we are able to realize. We spend more and more time in the cyberspace - but the cyberspace, as well as our real life, needs to be secured and protected. In the thesis I am dealing with the attitude of EU in relation to cybersecurity, with the current status and the anticipated future development.
Klíčová slova: cyberspace; security; EU

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 9. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 6. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53945/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: