Rusko-čínské ekonomické vztahy a jejich vliv na Rusko

Název práce: The Russian-Chinese Economic Relationship and Its Impact on Russia
Autor(ka) práce: Lapenko, Aleksei
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Žamberský, Pavel
Oponenti práce: Jedlinský, Jakub
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The establishment of first diplomatic and economic relations between Russia and China has relatively short historical roots despite its geographic proximity. Nevertheless, the substantial growth of trade and investment cooperation between countries gained momentum in the modern time after the fall of the Soviet Union. The increased Russian production of oil and gas together with rise in its prices and rapid development of Chinese economy facilitated their economic interaction over the last decade. However, within last years, Russia faced with the external challenges in terms of slumping oil prices and geopolitical and economic isolation by the Western countries after the annexation of the Crimea peninsula. In this way, Russian government took a decision to make an Asian pivot towards the largest economy in the world - China and, thus, intensifying the already established economic ties. The further progress of Russian-Chinese partnership is going to be dependent on the implementation of the planned strategic initiatives and various external political and economic factors.
Klíčová slova: Eurasia; ESPO; EAEU; Energy; Russian-Chinese Partnership; International Trade; Far East; CNPC; International Investments; GAZPROM; Russia; China; Cooperation
Název práce: Rusko-čínské ekonomické vztahy a jejich vliv na Rusko
Autor(ka) práce: Lapenko, Aleksei
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Žamberský, Pavel
Oponenti práce: Jedlinský, Jakub
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomatické a ekonomické vztahy mezi Ruskem a Čínou mají navzdory geografické blízkosti těchto zemí relativně krátkou historii. Avšak v moderních dobách, především po pádu Sovětské unie se těší vzájemný obchod a investice značnému růstu. Vyšší produkce ropy a plynu spolu s růstem jejich cen a rapidním rozvojem čínské ekonomiky usnadnili vzájemnou ekonomickou interakci během posledního desetiletí.Rusko čelilo v posledních letech vnějším výzvám způsobeným prudkým propadem cen ropy a geopolitickou a ekonomickou izolací od západních zemí po zabrání Krymského poloostrova. Tudíž se ruská vláda rozhodla obrátit směrem k Asii, konkrétně k největší ekonomice světa Číně a nadále prohloubit již započaté ekonomické vazby. Další vývoj rusko-čínského partnerství bude záležet na implementaci plánových strategických kroků a různých vnějších politických a ekonomických faktorech.
Klíčová slova: Spolupráce; EAEU; CNPC; energetický průmysl; ESPO; Čína; Dálný východ; Rusko; rusko-čínské partnerství; mezinárodní obchod; mezinárodní investice; GAZPROM; Eurasie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 5. 2016
Datum podání práce: 30. 6. 2017
Datum obhajoby: 28. 8. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57654/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: