Aktuální stav Evropské energetické unie

Název práce: Aktuální stav Evropské energetické unie
Autor(ka) práce: Stejskal, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Němcová, Ingeborg
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá aktuálním stavem Evropské energetické unie. Hlavním cílem práce je vyhodnocení úspěchů a neúspěchů Evropské energetické unie v prvních dvou letech po jejím spuštění. Tato unie vznikla s cílem překonat úskalí, která se objevují při realizaci energetické politiky. Mezi těmito úskalími se dá zmínit vysoká závislost na dovozu primárních energetických surovin a malá síťová propojenost mezi členskými státy. Jedná se o dlouhodobý projekt, který je na samém začátku svého vývoje.
Klíčová slova: Evropská energetická unie; energetická bezpečnost; liberalizace; nízkouhlíková ekonomika
Název práce: Current status of the European energy union
Autor(ka) práce: Stejskal, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Němcová, Ingeborg
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Master's thesis deals with the current status of the European energy union. The main objective is to evaluate achievements and failures of the European energy union in the first two years after its kick-off. This union was established in order to overcome difficulties which arise during the energy policy realization. High dependence on imports of primary raw materials and low interconnectivity among member states belong to these difficulties. This union is a long-term project which is at the very beginning of its development.
Klíčová slova: energy security; liberalization; low-carbon economy; European energy union

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra světové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 5. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 8. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57573/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: