Analýza potenciálu pivního turismu v Kraji Vysočina

Název práce: Analýza potenciálu pivního turismu v Kraji Vysočina
Autor(ka) práce: Tišl, Radek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Musil, Martin
Oponenti práce: Oberhel, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je provést analýzu potenciálu pivního turismu v Kraji Vysočina. Tento cíl naplním sestavením analýz lokalizačních a realizačních předpokladů a prostorového rozmístění jednotlivých produktů v tomto regionu. Na základě výsledků těchto analýz budou navržena doporučení, která by mohla přispět k rozvoji pivního cestovního ruchu na výzkumném území.
Klíčová slova: Gastronomický cestovní ruch; Kraj Vysočina; Pivní cestovní ruch; Produkt
Název práce: Analysis of Beertourism Potential in the Vysočina Region
Autor(ka) práce: Tišl, Radek
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Musil, Martin
Oponenti práce: Oberhel, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor's thesis is to make an analysis of the potential of beer tourism in the Vysočina Region.I am going to fulfill this object by compiling the analysis of location and realization conditions and spatial deployment of particular products in this region.The recommendation will be suggested based on the results from this analysis, which might help to develop the beer tourism in the investigated area.
Klíčová slova: Gastronomic tourism; Product; Vysočina Region; Beer tourism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 10. 2016
Datum podání práce: 30. 6. 2017
Datum obhajoby: 6. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59836/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: