Prodej podniku z pohledu právního, účetního a daňového

Název práce: Prodej podniku z pohledu právního, účetního a daňového
Autor(ka) práce: Šťásková, Pavla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Martiník, Karel
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na právní, účetní a daňový pohled prodeje podniku. Část zabývající se právním pohledem popisuje českou legislativní úpravu prodeje podniku a zaměřuje se na konkrétní ustanovení a zákony. Čtvrtá kapitola se věnuje způsobu účtování při prodeji podniku z pohledu prodávajícího i kupujícího. Další kapitola popisuje účtování u osob, které vedou daňovou evidenci. Poslední část práce se zaměřuje na daňový pohled prodeje podniku. Věnuje se jednotlivým typům daní a jejich dopadům na prodej podniku. V příloze je uveden příklad na prodej a koupi podniku, zaúčtování jednotlivých operací a dopad na rozvahu a výsledek hospodaření.
Klíčová slova: -
Název práce: Sale of the company from the view of law, accounting and taxes
Autor(ka) práce: Šťásková, Pavla
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Martiník, Karel
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova: -
Název práce: Sale of the company from the view of law, accounting and taxes
Autor(ka) práce: Šťásková, Pavla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Martiník, Karel
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 5. 2008
Datum podání práce: 29. 5. 2008
Datum obhajoby: 23. 6. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/9606/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: