Podnikatelský plán v oblasti pronájmu nemovitostí

Název práce: Business Plan for the rent of the house
Autor(ka) práce: Řezáčová, Radka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zadražilová, Dana
Oponenti práce: Zadražil, Václav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this thesis is to create a business plan focused on the rent of the house which might be built in Ostrava-Vitkovice. It analyses 2 renting possibilities-flats for senior residents or rooms for tourists. The aim of the work is to find out if it makes sense to built that house. The work compares both renting options and evaluate the most viable and effective one. In the introduction there are described methodics which are used and discussed subsequently in the practical part. In the final part there is an evaluation and conclusion of the project. The answer for the final question can be found there as well.
Klíčová slova: non-residential premises; appartments; flats; living; tourism; Business plan
Název práce: Podnikatelský plán v oblasti pronájmu nemovitostí
Autor(ka) práce: Řezáčová, Radka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zadražilová, Dana
Oponenti práce: Zadražil, Václav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu v oblasti pronájmu nemovitosti nebytových a bytových prostor. Analyzuje možnost pronájmu bytových jednotek pro dvě cílové skupiny, bydlení pro aktivní seniory nebo krátkodobý pronájem pro turisty. Cílem práce je zjistit, zda má smysl postavit nemovitost na pronájem v obci Ostrava -Vítkovice a porovnat, která z výše uvedených variant bude životaschopnější a efektivnější. V teoretické části je popsána metodika zpracování podnikatelského plánu. V praktické části je metodika rozvedena na konkrétním příkladu. V závěru je provedené vyhodnocení obou variant a celého projektu. Součástí je i odpověď na cílovou otázku.
Klíčová slova: podnikatelský plán; apartmánové pokoje; byty; pronájem nemovitosti; bydlení; turisitka; nebytové prostory

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 9. 2016
Datum podání práce: 17. 4. 2017
Datum obhajoby: 12. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58417/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: