Využití simulačních modelů k analýze a zlepšení chodu výrobní linky

Název práce: Využití simulačních modelů k analýze a zlepšení chodu výrobní linky
Autor(ka) práce: Zajoncová, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kuncová, Martina
Oponenti práce: Fábry, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá analýzou a následným zlepšením chodu výrobního podniku pomocí simulačních modelů. Přesněji se analýza zabývá optimalizací výrobní linky na výrobu na Cisco routerů ve společnosti Foxconn CZ. Cílem práce je ověření možnosti zlepšení prostupnosti jednotky výrobním procesem snížením kapacit lidských zdrojů a navýšením kapacit testovacích buněk. Jako nástroj pro optimalizaci výrobní linky byla použita simulace. Práce se tedy zaměřuje na aplikaci teorie simulačních modelů v praxi. Výsledky byly získány na základě provádění experimentů se simulačním modelem vytvořeným v počítačovém modelu, který popisuje reálný systém. Vlivem simulace byla na výrobní lince odhalena úzká místa a navržen způsob zefektivnění výrobní linky ubráním pracovníků na pracovištích výrobní linky a přidáním kapacit zdrojů.
Klíčová slova: simulace; simulační model; výrobní systém; výrobní linka
Název práce: Aplication of simulation models for operating production line analysis and improvement
Autor(ka) práce: Zajoncová, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kuncová, Martina
Oponenti práce: Fábry, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work is dedicated to analysis and potential improvement in operation of production line using simulation model. More precisely the analysis goal is to optimize production line used for production of Cisco routes in company Foxconn CZ. Aim of this work is to verify options for line balancing improvement by decreasing human resources and increasing the number of testing units. For this purpose, simulation was used as tool for optimization. This work focuses on application of simulation modelling theory in practical case. Results were acquired by experimenting with simulation model created in computer mode, which is describes real operating system. With use of simulation, non-effective parts of real system were detected and for these non-effective parts, more effective use of human and technical resources was suggested.
Klíčová slova: simulation; simulation model; production system; production line

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 6. 2016
Datum podání práce: 29. 6. 2017
Datum obhajoby: 12. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57969/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: