Reálná konvergence ekonomik a její narušení hospodářskou krizí

Název práce: Reálná konvergence ekonomik a její narušení hospodářskou krizí
Autor(ka) práce: Janeček, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bartošová, Jitka
Oponenti práce: Váchová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce zkoumá vliv hospodářské krize na reálnou konvergenci České republiky a dalších států Visegrádské čtyřky ke státům Evropské unie. Ke zjištění, zda dochází k reálné konvergenci, byly použity metody beta a sigma konvergence. Pro tyto účely byly vytvořeny tři modely, a to všechny státy EU bez vyloučeného Irska a Lucemburska z důvodu jejich extrémních hodnot (EU-26), ČR a původní státy Evropské unie (EU-13) a země Visegrádské skupiny (V4) a EU-13, z nichž každý byl dále rozdělen na předkrizové a pokrizové období. V období před krizí se podařilo prokázat beta-konvergenci u skupiny států EU-26, V4 s EU-13 a sigma-konvergenci u skupiny EU-26. Ve všech ostatních případech byl výsledek analýzy nejednoznačný. Po krizi byl výsledek analýz ve všech skupinách nejednoznačný.
Klíčová slova: hrubý domácí produkt; reálná konvergence; sigma konvergence; beta konvergence; Evropská unie
Název práce: Real Convergence of Economies and their Disruption of Economic Crisis
Autor(ka) práce: Janeček, Michal
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bartošová, Jitka
Oponenti práce: Váchová, Lucie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis examines the impact of the economic crisis on the real convergence of the Czech Republic and the other states of the Visegrad Group towards the states of the European Union. The beta and sigma convergence methods were used to determine whether real convergence was taking place. For these purposes, three models were created, all EU members without the excluded Ireland and Luxembourg due to their extreme values (EU-26), the Czech Republic and the original EU member (EU-13) and the Visegrad Group and EU-13. Each model was further divided into pre-crisis and post-crisis periods. In the pre-crisis period beta-convergence was demonstrated in the EU-26 group, V4 and EU-13 group and sigma-convergence was demonstrated in the EU-26 group. In all other cases, the result of the analysis was ambiguous. After the crisis, the results of the analyses in all groups were ambiguous.
Klíčová slova: sigma convergence; beta convergence; the European Union; real convergence; Gross domestic product

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 4. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 6. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57228/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: