Zahraničně a vnitropolitické změny ve Venezuele za "chavistických" vlád

Název práce: Zahraničně a vnitropolitické změny ve Venezuele za "chavistických" vlád
Autor(ka) práce: Taubmannová, Helena
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Němec, Jan
Oponenti práce: Dvořáková, Vladimíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu ekonomických, zahraničně a vnitropolitických změn ve Venezuele. Hlavními cíli práce je zhodnotit, nakolik se Hugo Chávez odklonil od předchozí éry a dále jaké změny přinesl nový prezident Nicolas Maduro. Teoreticky zaměřená první kapitola definuje rozdělení politických systémů s důrazem na specifika latinskoamerických prezidentských systémů. Druhá kapitola poukazuje na odlišnosti mezi dobou demokracie z Punto Fijo a chavismem. Třetí kapitola představuje venezuelské ropné cykly mající dopad na ekonomickou situaci země, ale částečně i na zahraniční politiku. Dále práce analyzuje vztahy vlády s opozicí a s armádou. Analýzou těchto vybraných oblastí nakonec dochází práce k závěru, že Hugo Chávez se odklonil zejména v politické sféře, naopak v ekonomice navázal na ISI politiku let sedmdesátých a prohloubil závislost země na ropě. Jeho nástupce Nicolas Maduro musí čelit mnoha problémům. Venezuela je již několik let nachází v ekonomické i politické krizi. Nový prezident si také musí udržet loajalitu ozbrojených sil i za cenu dalšího růstu moci tohoto aktéra. Také proti Madurovi stojí opozice, která po letech nabrala na síle a disponuje většinou v parlamentu.
Klíčová slova: Hugo Chávez; ekonomika; ropa; zahraniční politika; prezidencialismus ; Nicolas Maduro
Název práce: Foreign and Internal Changes in Venezuela under "chavismo" Governments
Autor(ka) práce: Taubmannová, Helena
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Němec, Jan
Oponenti práce: Dvořáková, Vladimíra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on the analysis of economic, foreign and internal changes in Venezuela. The main aims of the thesis are to assess to what extent Hugo Chávez turned away from the previous era of the democracy of Punto Fijo and to explain which changes brought the new president Nicolas Maduro. The first chapter is theoretical and defines the division of political systems with a focus on the characteristics of Latin-American presidential systems. The second chapter focuses on the differences between the era of democracy of Punto Fijo and chavismo. The third chapter presents Venezuelan oil cycles which have an immense impact on an economic situation of the country, but also on the foreign policy. Further, the thesis analyses the government´s relations with the opposition and the armed forces. The conclusion of the analysis is that Hugo Chávez changed mainly the political environment, in economy he continued with an ISI policy and deepened the dependence on oil. His successor Nicolas Maduro faces to many problems. Venezuela is in a severe economic and political crisis for several years. The new president has to maintain the loyalty of the army at the cost of the growth of its political power. The invigorated opposition stands against Maduro and holds the majority in the National Assembly.
Klíčová slova: economy; foreign policy; presidentialism; Nicolas Maduro; Hugo Chávez; oil

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 5. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 5. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57558/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: