Internet věcí a jeho využití v podnikové sféře

Název práce: Internet of Things and its use in a corporate environment
Autor(ka) práce: Hausteinová, Iveta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Topolová, Ivana
Oponenti práce: Kubálková, Markéta
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis focuses on phenomenon of the Internet of Things. It consists of 4 chapters. First chapter is focused on the introduction of IoT and the technolohies that are used within this concept. Next chapter is about IoT in the Czech Republic and application cases.
Klíčová slova: SIGFOX; Internet of Things; LoRa
Název práce: Internet věcí a jeho využití v podnikové sféře
Autor(ka) práce: Hausteinová, Iveta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Topolová, Ivana
Oponenti práce: Kubálková, Markéta
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce Internet věcí a jeho využití v podnikové sféře má za cíl zmapovat využití internetu věcí v České republice, identifikovat trendy ve využívání a faktory, které ovlivňují rozhodování o tom, jakou síť a technologii využít pro konkrétní aplikaci internetu věcí v České republice. Skládá se 4 kapitol. Nejprve je technologie představena, pak je věnován prostor IoT sítím na území České republiky, které jsou porovnány. Pak jsou představeny aplikační trendy.
Klíčová slova: SIGFOX; internet věcí ; LoRa

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 9. 2015
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 4. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54155/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: