Analýza masmediální komunikace na trhu letecké dopravy

Název práce: Analýza masmediální komunikace na trhu letecké dopravy
Autor(ka) práce: Pešová, Kamila
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gunina, Daria
Oponenti práce: Kincl, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce v teoretické části popisuje masmediální komunikaci a jednotlivé typy masmédií, přičemž se nejvíce zaměřuje na televizní reklamu, která je v této práci klíčová. Dále je zde definována marketingová komunikace služeb, letecký trh a letecké společnosti, jejichž data jsou popisována v praktické části. V praktické části jsou zpracovávány data za roky 2010-2016. Práce se zaměřuje na analýzu časových řad, popisuje vývoj časování reklam v rámci rozložení reklam během jednotlivých let a v rámci rozložení během dne a snaží se zachytit vývoj délky reklamního spotu.
Klíčová slova: masová média; reklama; televize; letecká doprava
Název práce: Analysis of mass media communication on air transport market
Autor(ka) práce: Pešová, Kamila
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Gunina, Daria
Oponenti práce: Kincl, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bachelor thesis in the theoretical part describes mass media communication and individual types of mass media, with the most focus on television advertising, which is key in this work. There is also defined marketing communication services, air market and airlines whose data are described in the practical part. In the practical part are processed data for 2010-2016. The work focuses on time series analysis, describes the development of ad timing within ad layout during individual years and within daytime layouts, and attempts to capture the evolution of ad slot length.
Klíčová slova: mass media; advertising; television; air transport

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 12. 2015
Datum podání práce: 26. 5. 2017
Datum obhajoby: 8. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55503/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: