Ocenění společnosti LINET, spol.s. r. o

Název práce: Valuation of LINET spol. s.r.o
Autor(ka) práce: Dírerová, Daniela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Krabec, Tomáš
Oponenti práce: Hnilica, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of the presented master’s thesis is the valuation of a 100% equity stake in LINET, spol. s. r. o. for the purpose of indicative assessment of a potential initial public offering price as of March 31, 2016. The master’s thesis is divided into two main parts. In the Theoretical Part, the valuation methodology and process are discussed. This part illustrates also IPO valuation specifics. The Practical Part starts with the introduction of the Company and consequently, the valuation process follows the theoretical framework. The discounted cash flow method in entity form was used as the primary valuation approach. The enterprise value to EBITDA multiple of comparable publicly traded companies served as the secondary valuation method.
Klíčová slova: LINET; hospital beds; hospital equipment; multiples; IPO; valuation; DCF
Název práce: Ocenění společnosti LINET, spol.s. r. o
Autor(ka) práce: Dírerová, Daniela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krabec, Tomáš
Oponenti práce: Hnilica, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem předložené diplomové práce je ocenění 100% podílu společnosti LINET, spol. s. r. o., za účelem indikativního ocenění pro případný prvotní úpis akcií (anglicky “initial public offering” nebo zkráceně “IPO”) na burzu k 31. 3. 2016. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části je popsána metodologie oceňování a jeho proces. Tato část také představuje specifika ocenění v případě IPO. Praktická část začíná představením společnosti a následně představuje proces ocenění společnosti LINET, spol. s.r.o., který je založen na teoretickém rámci popsaném dříve. Metoda diskontovaných peněžních toků ve formě „entity“ (tj. firma jako celek) byla použita jako primární. Tržní přístup ocenění s použitím porovnatelných společností je použit jako sekundární metoda ocenění.
Klíčová slova: nemocniční vybavení; LINET; ocenění; DCF; tržní přístup; nemocničné postele; IPO

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 2. 2017
Datum podání práce: 2. 8. 2017
Datum obhajoby: 7. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60884/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: