Podnikatelský plán: Realitní kancelář

Název práce: Business plan: Real-estate brokerage company
Autor(ka) práce: Makoš, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lukeš, Martin
Oponenti práce: Mareš, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of this thesis is to develop a viable business plan for a real estate brokerage company. The first part of the thesis covers the theoretical background needed for the development of a business plan. Topics covered contain lean startup model, business model, business plan, lead generation, conversion rate optimization, trends in the real estate industry and an overview of real estate in the Czech Republic. The second part focuses on a business plan creation for a real estate brokerage company. The business plan is partly based on customer research intended to discover the factors which influence a customer’s decision when they list a property for sale. The business plan covers a company description, business model, executive summary, industry analysis, marketing and sales plan, operations plan, risk analysis, company structure and basic financial projections.
Klíčová slova: Entrepreneurship; Real-estate; Brokerage; Lead generation; Business plan
Název práce: Podnikatelský plán: Realitní kancelář
Autor(ka) práce: Makoš, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lukeš, Martin
Oponenti práce: Mareš, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem práce je vytvořit podnikatelský plán pro realitní kancelář. První část práce se zaměřuje na teoretický základ, který bude použit při tvorbě podnikatelského plánu. Témata, které jsou v této části popsána jsou Lean startup, byznys model, generování leadů, optimalizace konverzního poměru, podnikatelský plán, trendy na realitním trhu a přehled tuzemského realitního trhu. Druhá, praktická část se zaměřuje na tvorbu podnikatelského plánu. Podnikatelský plán navazuje na empirický výzkum, který zkoumá faktory ovlivňující způsob prodeje nemovitosti – to, jestli klient prodává s realitní makléřem, nebo sám. Podnikatelský plán obsahuje představení společnosti, byznys model, executive summary, analýzu odvětví, plán marketingu a obchodu, provozní plán, analýzu risků, firemní strukturu a také finanční plán.
Klíčová slova: Podnikání; Realitní trh; Generování leadů; Podniktalský plán; Zprostředkování prodeje

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 11. 2016
Datum podání práce: 13. 5. 2017
Datum obhajoby: 13. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59766/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: