Podnikatelský plán: Růstová strategie výrobce vrtulí

Název práce: Business plan: Growth strategy of a propeller's producer
Autor(ka) práce: Mejzlík, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lukeš, Martin
Oponenti práce: Andera, Michal
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Master’s provides recommendations for an existing producer of carbon-fibre propellers on how to enter a new market with propellers for UAV. The thesis is divided into three key parts. First, theoretical part provides a background on how to design a business model and to write a business plan, introduces trends and success criteria in a drone industry. Second, contains empirical research and maps the UAV propeller market. Those data are a starting point for a third part, a business plan which provides recommendation of possible growth opportunities.
Klíčová slova: drone ; Propeller; B2B; Business plan; business model
Název práce: Podnikatelský plán: Růstová strategie výrobce vrtulí
Autor(ka) práce: Mejzlík, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lukeš, Martin
Oponenti práce: Andera, Michal
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce poskytuje doporučení stávajícímu výrobci uhlíkových vrtulí o tom, jak vstoupit na nový trh s vrtuli pro UAV. Práce je rozdělena do tří klíčových částí. První, teoretická část poskytuje základní informace o tom, jak navrhnout obchodní model a napsat podnikatelský plán, poskytuje informace o trendech a kritériích úspěchu v odvětví s dronama. Za druhé, obsahuje empirický výzkum a mapuje trh vrtulí UAV. Tyto údaje jsou výchozím bodem pro třetí část - podnikatelský plán, který poskytuje doporučení pro možné příležitosti růstu.
Klíčová slova: Obchodní model; vrtule; B2B; podnikatelský plán; Dron

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 5. 2016
Datum podání práce: 15. 5. 2017
Datum obhajoby: 7. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57737/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: