Značka jako nehmotné aktivum firmy

Název práce: Značka jako nehmotné aktivum firmy
Autor(ka) práce: Janků, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Harantová, Monika
Oponenti práce: Hesková, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce oceňuje značku jako nehmotné aktivum firmy. Cílem práce je sta-novení hodnoty ochranné známky M&M reality holding, a. s. podle oceňovacích metod, které poskytuje česká literatura. Hodnota je stanovena pomocí dvou metod - metoda reziduálních zisků a metoda licenční analogie. V práci je teoreticky vysvětlena problematika významu značky a popsány základní metody sloužící ke stanovení hodnoty konkrétní značky na základě veřejně dostupných zdrojů. Výstupem této práce je analýza a stanovení hodnoty značky M&M reality holding, a. s.
Klíčová slova: metoda licenční analogie; metoda reziduálních zisků; M&M reality holding, a. s.; ochranná známka; značka
Název práce: Trademark as an Intangible Asset of a Firm
Autor(ka) práce: Janků, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Harantová, Monika
Oponenti práce: Hesková, Marie
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Trademark as an intangible asset of a companyThis bachelor thesis is focused on valuation of trademark as an intangible asset of a company. The purpose of this thesis is to determine the value of M&M reality holding, a. s. trademark according to valuation methods. Theoretical part thus explains the brand issues and describes basic methods used for valuation of trademark, based on public records. Theoretical knowledge is applied in practical part which analyses and determines the value of M&M reality holding, a. s. trademark.
Klíčová slova: licence analogy method; residualincomemethod; M&M reality holding, a. s.; trademark; brand

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 10. 2014
Datum podání práce: 10. 8. 2017
Datum obhajoby: 19. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49869/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: