Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Vliv pořadí soutěžních párů na divácké hlasování v soutěži StarDance

Autor práce: Lišková, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vrbová, Lucie
Osoba oponující práci: Jiřinová, Kateřina
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Lišková, Barbora
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Fakulta managementu v JH [cs]
Faculty of Management [en]
Název katedry:Katedra managementu [cs]
Department of Management [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Vliv pořadí soutěžních párů na divácké hlasování v soutěži StarDance [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Influence of order competition pairs and the audience vote in StarDance [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
Omezená racionalita; Rozhodování; Racionalita; StarDance...když hvězdy tančí [cs]
Bounded rationality; Rationality; Decisions; StarDance [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Diplomová práce se zabývá lidským rozhodováním. Konkrétně je práce zaměřena na televizní pořad StarDance…když hvězdy tančí. Právě diváci tohoto pořadu jsou hlavním výzkumným souborem vlastního výzkumu. V první části diplomové práce jsou představeny teoretické poznatky ohledně racionality, omezené racionality a rozhodování. Dále je provedena rešerše výzkumů na téma ovlivnění rozhodování. V neposlední řadě jsou představena pravidla a smysl taneční soutěže StarDance…když hvězdy tančí. Vlastní výzkum je složen ze tří analýz, jejichž cílem je zjistit, jestli existuje vztah mezi pořadím soutěžních párů na základě hodnocení poroty a rozhodnutím diváků o zapojení se do hlasování. Provedena je grafická analýza dat, korelační analýza a regresní analýza. Přínosem diplomové práce je aplikovatelnost vlastního výzkumu na podobné situace. [cs]
This diploma thesis is about the human ability to make decisions. Specifically it focuses on the television series StarDance...když hvězdy tančí. The audience of this television program are the basis for the research sample of this research. The first part of the thesis introduces the theoretical knowledge about rationality, bounded rationality and decision making. It also talks about previous researches into how decisions are made and how they can be influenced. The general information and the rules of the dancing competition StarDance...když hvězdy tančí are also introduced in this part. The research part of the thesis is composed of three analysis. The aim of each analysis is to find out, if there is a relationship between the order of the competing couples according to the points given to them by the judges and the audience's decision to participate in voting. There is a graphical analysis of the data, correlation analysis and also regression analysis. The benefit of this thesis is the fact that it can be applied to other similar situations. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Vrbová, Lucie
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Jiřinová, Kateřina
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:01.01.2017
Datum poslední editace záznamu:14.09.2017 09:00:20
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 13.09.2017
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce60563_xlisb00.pdf [ 2,24 MB ]
Oponentura54526_xkank06.pdf [ 499,08 kB ]
Hodnocení vedoucího60563_vrbl01.pdf [ 51,18 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/60563/podrobnosti