Podnikatelsky plan

Název práce: Podnikatelsky plan
Autor(ka) práce: Nazarenko, Anastasiya
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Velinov, Emil
Oponenti práce: Malý, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Ve své diplomové práci jsem se zabývala podnikatelským plánem založení mlékárny. Práce se skládá ze dvou části. V první části jsem upravovala teoretická a metodická východiska pro zpracování podnikatelského plánu. V praktické části aplikuji zjištěné poznatky a sestavují skutečný plán. Čílek vypravování podnikatelského plánu je zjistit, zda tento plán je rentabilní a realizovatelný pro své zřizovatele.
Klíčová slova: mlékárna; strategická analýza; SWOT analýza; podnikatelský plán; Porterův model
Název práce: Podnikatelský plán
Autor(ka) práce: Nazarenko, Anastasiya
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Velinov, Emil
Oponenti práce: Malý, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In the diploma thesis I dealt with a business plan for establishment a milk processing factory. The thesis consist of two parts. In the first part I processed methodological and theoretical bases for elaborating a business plan. The practical part presents the application of all gained knowledge to make a realistic business plan. The aim of developing a business plan is to determinate if this plan is profitable and feasible for their owners
Klíčová slova: milk factory; SWOT analysis; business plan; strategic analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 2. 2017
Datum podání práce: 30. 8. 2017
Datum obhajoby: 14. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60649/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: