Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Průmysl 4.0 -- aditivní výroba v ČR

Autor práce: Steňková, Renáta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jirsák, Petr
Osoba oponující práci: Vinš, Marek
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Steňková, Renáta
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Fakulta podnikohospodářská [cs]
Faculty of Business Administration [en]
Název katedry:Katedra logistiky [cs]
Department of Logistics [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Průmysl 4.0 -- aditivní výroba v ČR [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Industry 4.0 – additive manufacturing in the Czech republic [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
3D tisk; automobilový průmysl; aditivní výroba; letecký průmysl; Průmysl 4.0; čtvrtá průmyslová revoluce; průmyslová revoluce; průmysl [cs]
Industry 4.0; industry; 3D print; additive manufacturing; automotive; aerospace; industrial revolution; fourth industrial revolution [en]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Cílem této závěrečná práce je analyzovat současný stav aditivní výroby v kontextu českého leteckého a automobilového průmyslu. Teoretická část práce je rozdělena do dvou kapitol. První pojednává o průmyslu (průmysl ČR se zaměřením na letecký a automobilový, průmyslové revoluce se zaměřením na Průmysl 4.0) a druhá o aditivní výrobě (vysvětlení základních principu a aspektů, technologie a zařízení, výhody a dopady na vybrané oblasti podnikové činnosti). V praktické části je porovnán současný stav technologie ve světě a na českém trhu z pohledu výrobních podniků. Data o globálním trhu byly získány z výzkumu poradenské firmy EY a následně analyzovány. Čeští výrobci byli dotázáni pomocí dotazníkového šetření. Součástí práce je i případová studie, jejímž smyslem je prezentovat reálné a praktické poznatky při implementaci a používání technologie. [cs]
The aim of this thesis is to analyse the current state of additive manufacturing in the context of the Czech aerospace and automotive industry. The theoretical part of the thesis is divided into two chapters. The first one discusses the industry (the industry of the Czech Republic specialized in the aerospace and automotive industry, industrial revolutions with a focus on Industry 4.0) and the second one deals with additive manufacturing (explanation of the basic principles and aspects, technologies and advantages and impacts on selected areas of company activities). The practical part compares the current state of technology in the world and on the Czech market from the point of the production enterprise’s view. The global market data were obtained from the EY’s research and subsequently analysed. Czech producers were asked using a questionnaire survey. An integral part of the thesis is a case study, which aims to present realistic and practical knowledge in the implementation and use of the technology. [en]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Jirsák, Petr
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Vinš, Marek
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:10.01.2017
Datum poslední editace záznamu:14.09.2017 09:00:23
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 13.09.2017
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce60262_xster28.pdf [ 2,25 MB ]
Oponentura54634_vinsm.pdf [ 429,66 kB ]
Hodnocení vedoucího60262_jirsakp.pdf [ 331,26 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/60262/podrobnosti