Co se děje na VŠE?

19. 8. 2018 - Uzávěrka přihlášek do vedlejších specializací

Hledat
Pokročilé hledání

Průmysl 4.0 -- aditivní výroba v ČR

Autor práce: Steňková, Renáta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jirsák, Petr
Osoba oponující práci: Vinš, Marek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Průmysl 4.0 -- aditivní výroba v ČR
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této závěrečná práce je analyzovat současný stav aditivní výroby v kontextu českého leteckého a automobilového průmyslu. Teoretická část práce je rozdělena do dvou kapitol. První pojednává o průmyslu (průmysl ČR se zaměřením na letecký a automobilový, průmyslové revoluce se zaměřením na Průmysl 4.0) a druhá o aditivní výrobě (vysvětlení základních principu a aspektů, technologie a zařízení, výhody a dopady na vybrané oblasti podnikové činnosti). V praktické části je porovnán současný stav technologie ve světě a na českém trhu z pohledu výrobních podniků. Data o globálním trhu byly získány z výzkumu poradenské firmy EY a následně analyzovány. Čeští výrobci byli dotázáni pomocí dotazníkového šetření. Součástí práce je i případová studie, jejímž smyslem je prezentovat reálné a praktické poznatky při implementaci a používání technologie.
Klíčová slova: 3D tisk; automobilový průmysl; aditivní výroba; letecký průmysl; Průmysl 4.0; čtvrtá průmyslová revoluce; průmyslová revoluce; průmysl

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Průmysl 4.0 -- aditivní výroba v ČR
Překlad názvu: Industry 4.0 – additive manufacturing in the Czech republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is to analyse the current state of additive manufacturing in the context of the Czech aerospace and automotive industry. The theoretical part of the thesis is divided into two chapters. The first one discusses the industry (the industry of the Czech Republic specialized in the aerospace and automotive industry, industrial revolutions with a focus on Industry 4.0) and the second one deals with additive manufacturing (explanation of the basic principles and aspects, technologies and advantages and impacts on selected areas of company activities). The practical part compares the current state of technology in the world and on the Czech market from the point of the production enterprise’s view. The global market data were obtained from the EY’s research and subsequently analysed. Czech producers were asked using a questionnaire survey. An integral part of the thesis is a case study, which aims to present realistic and practical knowledge in the implementation and use of the technology.
Klíčová slova: Industry 4.0; industry; 3D print; additive manufacturing; automotive; aerospace; industrial revolution; fourth industrial revolution

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 1. 2017
Datum podání práce: 18. 5. 2017
Datum obhajoby: 13.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60262_xster28.pdf [2,25 MB]
Oponentura54634_vinsm.pdf [429,66 kB]
Hodnocení vedoucího60262_jirsakp.pdf [331,26 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60262/podrobnosti