Hledat
Pokročilé hledání

Projekt Okuma - Zlepšenie výrobného procesu v spoločnosti Latecoere

Autor práce: Špak, Matej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Martínez, Felipe
Osoba oponující práci: Svobodová, Hana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Projekt Okuma - Zlepšenie výrobného procesu v spoločnosti Latecoere
Typ práce: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom zlepšenia výrobného procesu, uplatnením vhodných nástrojov a metodiky Lean managementu.Zavedením prvkov štíhlej výroby, prináša zefektívnenie procesu na oddelení výroby kovových dielov v spoločnosti Latecoere Czech Republic.K riešeniu problematiky sme pristúpili projektovým cyklom DMAIC, ktorý je členený v 5 etapách. Použitie daného prístupu, nás v postupných logických krokoch vedie k zdokonaleniu procesu. V práci sa takisto venujeme zavedeniu metódy SMED, na základe ktorej sa zaistí rýchlejší prechod medzi výrobou jednotlivých typov výrobkov.Podrobným preskúmaním procesu sme dospeli k návrhu viacerých opatrení, ktoré nás doviedli k zlepšeniu výrobného procesu.
Klíčová slova: DMAIC; zlepšenie; Lean management; SMED; výrobný proces

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Projekt Okuma - Zlepšenie výrobného procesu v spoločnosti Latecoere
Překlad názvu: Okuma Project – Improvement of the Manufacturing Process in Latecoere Company
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The thesis focuses on improvement of the manufacturing process, application of suitable tools and of lean management methodology. Introduction of the lean manufacturing brings higher effectiveness of the metal parts production in Latecoere Czech Republic. We decided to apply the DMAIC project cycle, which is divided into 5 stages. Application of the aforementioned approach results in the improvement of the process in several logical steps. This thesis also focuses on introducing the SMED method, which ensures faster transition between the production of various types of products. Having re-examined the process, we defined a series of precautions that resulted in the improvement of the manufacturing process.
Klíčová slova: improvement; DMAIC; SMED; lean management; manufacturing process

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 10. 2016
Datum podání práce: 15. 4. 2017
Datum obhajoby: 13.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59783_spam04.pdf [3,26 MB]
Oponentura54501_svobha.pdf [432,70 kB]
Hodnocení vedoucího59783_xmarf901.pdf [393,26 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59783/podrobnosti