Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Projekt Okuma - Zlepšenie výrobného procesu v spoločnosti Latecoere

Autor práce: Špak, Matej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Martínez, Felipe
Osoba oponující práci: Svobodová, Hana
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Špak, Matej
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Fakulta managementu v JH [cs]
Faculty of Management [en]
Název katedry:Katedra managementu [cs]
Department of Management [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Projekt Okuma - Zlepšenie výrobného procesu v spoločnosti Latecoere [sk]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Projekt Okuma - Zlepšení výrobního procesu ve společnosti Latecoere [cs]
Okuma Project – Improvement of the Manufacturing Process in Latecoere Company [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
výrobní proces; Lean management; DMAIC; zlepšení; SMED [cs]
improvement; DMAIC; SMED; lean management; manufacturing process [en]
DMAIC; zlepšenie; Lean management; SMED; výrobný proces [sk]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
Tato diplomová práce se zabývá návrhem zlepšení výrobního procesu, uplatněním vhodných nástrojů a metodiky Lean managementu. Zavedení prvků štíhlé výroby přináší zefektivnění procesu na oddělení výroby kovových dílů ve společnosti Latecoere Czech Republic. K řešení problematiky jsme přistoupili projektovým cyklem DMAIC, který je rozdělen do 5 etap. Použití daného přístupu nás v postupných logických krocích vede ke zdokonalení procesu. V práci se také věnujeme zavedení metody SMED, která zajistí rychlejší přechod mezi výrobou jednotlivých typů výrobků. Podrobným přezkoumáním procesu jsme dospěli k návrhu řady opatření, které nás dovedly ke zlepšení výrobního procesu. [cs]
The thesis focuses on improvement of the manufacturing process, application of suitable tools and of lean management methodology. Introduction of the lean manufacturing brings higher effectiveness of the metal parts production in Latecoere Czech Republic. We decided to apply the DMAIC project cycle, which is divided into 5 stages. Application of the aforementioned approach results in the improvement of the process in several logical steps. This thesis also focuses on introducing the SMED method, which ensures faster transition between the production of various types of products. Having re-examined the process, we defined a series of precautions that resulted in the improvement of the manufacturing process. [en]
Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom zlepšenia výrobného procesu, uplatnením vhodných nástrojov a metodiky Lean managementu.Zavedením prvkov štíhlej výroby, prináša zefektívnenie procesu na oddelení výroby kovových dielov v spoločnosti Latecoere Czech Republic.K riešeniu problematiky sme pristúpili projektovým cyklom DMAIC, ktorý je členený v 5 etapách. Použitie daného prístupu, nás v postupných logických krokoch vedie k zdokonaleniu procesu. V práci sa takisto venujeme zavedeniu metódy SMED, na základe ktorej sa zaistí rýchlejší prechod medzi výrobou jednotlivých typov výrobkov.Podrobným preskúmaním procesu sme dospeli k návrhu viacerých opatrení, ktoré nás doviedli k zlepšeniu výrobného procesu. [sk]
Jazyk VŠKP: Nápověda Slovensky [sk]
Slovak [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Martínez, Felipe
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Svobodová, Hana
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:27.10.2016
Datum poslední editace záznamu:14.09.2017 09:00:31
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 13.09.2017
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce59783_spam04.pdf [ 3,26 MB ]
Oponentura54501_svobha.pdf [ 432,70 kB ]
Hodnocení vedoucího59783_xmarf901.pdf [ 393,26 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/59783/podrobnosti