Being Both Manager and Leader to Conduct Change

Název práce: Being both manager and leader to conduct change
Autor(ka) práce: Maulavé, Marion
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: VAZQUEZ, Jordan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
In our today’s changing world, organizations have to adapt to the evolving environment in order to continue meeting expectations, to seek opportunities and to be competitive in the marketplace. This continuous adaptation is done through changes. The process of change implies technical and human aspects to achieve success. All along the steps of change process, people involved have to accept and support this change in order to succeed. As everyone is impacted by the change, everyone is in the position to influence others regarding this change. But nowadays, as the change keeps increasing and increasing, the necessity of a leader to conduct the change has became crucial. Indeed, in order to deal with employees’ resistances to change and to help them accepting it, leadership skills are needed. In addition, in most of our current organizations, managers conduct change. That is why in order to cope with change, it is important to have both managerial and leadership skills. This paper will show why being manager and leader is crucial to conduct change.
Klíčová slova: Employee's resistances; Change Management; Change; Manager; Leader
Název práce: Being Both Manager and Leader to Conduct Change
Autor(ka) práce: Maulavé, Marion
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: VAZQUEZ, Jordan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
V dnešním rychle měnícím se světe je třeba, aby se organizace adaptovaly vývoji okolí a mohly tak plnit své cíle. Je třeba aby adaptace přispěla novými možnostmi a větší konkurenceschopností na trhu. Tato neustálá adaptace probíhá změnou. K dosažení úspěchu jsou třeba změny především v oblasti technologií a lidských zdrojů. Je třeba, aby všichni zaměstnanci zahrnutí do procesu změn změnu podpořili. Všichni zaměstnanci, kteří jsou změnou ovlivněni se nachází zároveň v pozici možnosti tuto změnu ovlivnit. Vzhledem k tomu, kolik změn přibývá, je třeba leadera, který bude změny vést a koordinovat. Vůdčí schopnosti jsou nezbytné k vypořádání se se zaměstnaneckým odporem tak, aby změnu zaměstnanci akceptovali. Ve většině dnešních organizací organizuje změnu manažer. Proto je třeba mít nejen manažerské ale i vůdčí schopnosti. Tato práce poukazuje na to, proč je pro proces změny pozice leadera a manažera nezbytná.
Klíčová slova: leader; zaměstnanecký odpor; manager; změna; change management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 12. 2016
Datum podání práce: 28. 4. 2017
Datum obhajoby: 6. 10. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60062/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: