Ekonomické dopady Brexitu na volný pobyb zboží, služeb, lidí a kapitálu

Název práce: The economic consequences of Brexit on free movement of goods, services, people and capital
Autor(ka) práce: Nguyen, Kieu Hanh
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: JACKSON, Ian
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of my dissertation thesis is to analyze the economic impact of Brexit on four free movements of goods, services, people and capital from perspectives of different literature reviews. I would like to get an appropriate answer to my research question, whether British exit from the European Union will have a negative impact on free movements of goods, services, people and capital in the short and long run. I am fully aware of the fact that the future depends on the decision made by politicians of both parties, especially on future negotiation´s agreements. Both parties will have to decide on alternative further cooperation and taking into account all benefits and detriments of economic consequences. Thus, this thesis is focusing on Brexit impact on four freedoms in connection with the future relationship between the UK and the EU.
Klíčová slova: economic consequences; free movement; Brexit
Název práce: Ekonomické dopady Brexitu na volný pobyb zboží, služeb, lidí a kapitálu
Autor(ka) práce: Nguyen, Kieu Hanh
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: JACKSON, Ian
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem mé disertační práce je analyzovat ekonomické dopady Brexitu na čtyři volné pohyby zboží, služeb, lidí a kapitálu z pohledu různých literatur. Chtěla jsem najít odpověď na svou výzkumnou otázku, zda britský odchod z Evropské unie bude mít negativní dopad na volný pohyb zboží, služeb, lidí a kapitálu v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Plně si uvědomuji, že budoucnost závisí na rozhodnutí politiků obou stran, zejména na budoucích dohodách o vyjednávání. Obě strany budou muset najít a rozhodnout o alternativách další spolupráci s ohledem na všechny výhody a nevýhody. Tato diplomová práce se tedy soustřeďuje na dopad Brexitu na čtyři svobody v souvislosti s budoucími vztahy mezi Spojeným královstvím a EU.
Klíčová slova: volný pohyb; ekonomické důsledky; Brexit

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Fakulta mezinárodních vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2016
Datum podání práce: 2. 1. 2018
Datum obhajoby: 15. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63256/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: