Ekonomika organizovaného zločinu

Název práce: The economics of organized crime in Europe
Autor(ka) práce: Roškot, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Villaverde Castro, José
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis was conducted to investigate the cyber area of organized crime - cyber-crime, as it represents a potential growing threat to public and private organisations. The ongoing development of the internet and creation of new opportunities for doing business internationally through e-commerce makes more businesses operating in the cyber space vulnerable to cyber-attacks. This thesis investigates the impact of ransomware cyber-attacks “WannaCry” and “Petya” on stock prices of publicly traded companies in the EU. This dissertation also analyses a set of case studies related to largest recent cyber-crime events which happened in the first half of 2017. The goal of this thesis is to address these questions:1. Is the cyber-crime a threat to companies?2. How does cyber-crime announcements and publications affect stock prices?
Klíčová slova: Cyber-crime; Cyber-terrorism; Hacking
Název práce: Ekonomika organizovaného zločinu
Autor(ka) práce: Roškot, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Villaverde Castro, José
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce zkoumá dopady organizovaného zločinu v rámci kybernetiky na ekonomiku Evropy. Vzhledem k neutuchajícímu vývoji internetu, osvojování si praktik e-commerce a vzniku dalších technologických příležitostí, se byznys stává zranitelnějším vůči kyber-útokům. Tato práce se soustředí na zhodnocení dopadu ransomware útoků "Wannacry" a "Petya" na hodnotu akcií evropských akciových společností. Tato diplomová práce se také zabývá sérií případových studií, zkoumajících největší kyber-útoky k nimž došlo v první polovině roku 2017. Hlavním cílem této práce je:1. Je kyber-zločin hrozbou pro firmy?2. Do jaké míry jsou ovlivněny akcie společností zvěřejněním zpráv o napadení kyber-útokem?
Klíčová slova: Cyber-crime; Hacking; Cyber-terrorism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Fakulta mezinárodních vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 11. 2016
Datum podání práce: 20. 11. 2017
Datum obhajoby: 15. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63257/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: