Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a jeho dopad na Českou republiku

Název práce: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a jeho dopad na Českou republiku
Autor(ka) práce: Štěrba, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Boháček, Martin
Oponenti práce: Věžníková, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá přijetím Obecného nařízení na ochranu osobních údajů, které vstoupí v platnost v květnu roku 2018. Cílem práce je poskytnout přehled dosavadní právní úpravy a následně přijímaného nařízení, zanalyzovat nejdůležitější změny v úpravě a porovnat je mezi sebou. Praktická část práce se zabývá dopadem Obecného nařízení na konkrétní obchodní společnost v České republice, na které jsou ukázány dopady nařízení a co jsou obchodní společnosti nuceny změnit v oblasti ochrany osobních údajů.
Klíčová slova: Subjekt údajů; Ochrana osobních údajů; GDPR; Evropská unie; Obecné nařízení o ochraně osobních údajů; Úřad na ochranu osobních údajů
Název práce: General Data Privacy Regulation and its impact on the Czech republic
Autor(ka) práce: Štěrba, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Boháček, Martin
Oponenti práce: Věžníková, Petra
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master‘s thesis focuses on the General Data Protection Regulation, which becomes applicable in May 2018. The aim of the thesis is to offer an overview of the current legislation, followed by the new regulation, analyse the most important changes and compare them with each other. The practical part of the thesis focuses on the impact of GDPR on a specific company in Czech republic, which shows the impact on companies and what are they forced to change in the data privacy area.
Klíčová slova: GDPR; European Union; General Data Privacy Regulation; Data Privacy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2017
Datum podání práce: 4. 12. 2017
Datum obhajoby: 25. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60765/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: