Klíčové in-store marketingové nástroje a aktivity v maloobchodě s módním oblečením

Název práce: Klíčové in-store marketingové nástroje a aktivity v maloobchodě s módním oblečením
Autor(ka) práce: Dzhuromska, Anastasiia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tahal, Radek
Oponenti práce: Vávra, Oldřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je prozkoumat specifika marketingové komunikace módních značek, definovat hlavní nástroje, které používá módní brand v maloobchodech, a specifikovat nové trendy v této oblasti.Na příkladu značek Zara a Topshop je analyzováno, které nástroje tyto firmy využívají. Diplomová práce je rozdělena na praktickou a teoretickou část. Teoretická část je zaměřena na marketingovou komunikaci módních značek, včetně rozboru využití konkrétních komunikačních nástrojů a nových trendů, které využívají módní značky v obchodech. Dále je v teoretické části popsáno, které nástroje ve svých prodejnách využívají značky Zara a Topshop.Podstatou praktické části je shrnutí metodologie vlastního výzkumu, popis metody sběru dat a také souboru respondentů. Marketingový výzkum zjišťuje celkovou spokojenost respondentů s in-store prostředím značek Zara a Topshop. Druhá část marketingového výzkumu porovnává vnímání jednotlivých značek zákazníky z různých států. Poslední část vyhodnocuje výsledky primárních dat získaných výzkumem se záměrem definovat vliv komunikačních nástrojů na spotřebitele.
Klíčová slova: Módní značky; Marketingová komunikace; In-store marketingové nástroje
Název práce: Key in-store marketing tools and techniques in fashion clothing stores
Autor(ka) práce: Dzhuromska, Anastasiia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tahal, Radek
Oponenti práce: Vávra, Oldřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main objectives of this final thesis are to analyse the main features of in-store fashion marketing communication, to define and describe the main tools, which are used by the fashion brands in retail and specify new creative ideas which are implemented in the fashion stores. The final thesis consists of two parts: theoretical and practical.The theoretical part of the final thesis focuses on marketing communication of fashion brands, including the analysis of specific communication tools which is used in the fashion stores. Also in this part is discribing the tools, which Zara and Topshop companies are using in their stores.The practical part of final thesis consists of methodology, description and results of the research.The main objectives of the marketing research are to determine the respondents’ attitude to the in-store marketing communication in Zara’s and Topshop’s stores. The second part of marketing research compares, how people from different contries (USA and Czech Republic) percieve the in-store communication of the same brand. The last part evaluates the results of primary data obtained by research.
Klíčová slova: Marketing communication; In-store marketing tools; Fashion brands

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 12. 2016
Datum podání práce: 5. 12. 2017
Datum obhajoby: 24. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60136/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: