Google Play: Millennials’ Online Experience & Behavioral Concepts

Název práce: Google Play: Millennials’ online experience & Behavioral concepts
Autor(ka) práce: Heřman, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Grygarová, Pavla
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis aims to obtain a better understanding of Millennials’ experience on Google Play platform with the help of behavioral concepts. It collects current knowledge in the field of online experience and online marketing concepts, which are then combined with a classical marketing mix (4Ps) and behavioral theories, to form a theoretical system which underpins the practical research.The topic is then explored by a secondary quantitative research and a primary qualitative research. The secondary quantitative research collects the information about global and Czech Millennials and their relationship to digital world. The primary qualitative research is based on Google Play usability testing and in-depth interviews. The results show that Czech Millennials are prepared to consume online content, but they do not consume more Google Play paid content because of the suboptimal consumer experience, social barriers and insufficient communication of the content value. Recommendations addressing the barriers and opportunities to drive the Millennials’ consumption of paid content were formulated based on the research findings and behavioral concepts.
Klíčová slova: Google Play; Millennials; Behavioral concepts
Název práce: Google Play: Millennials’ Online Experience & Behavioral Concepts
Autor(ka) práce: Heřman, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Grygarová, Pavla
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis aims to obtain a better understanding of Millennials’ experience on Google Play platform with the help of behavioral concepts. It collects current knowledge in the field of online experience and online marketing concepts, which are then combined with a classical marketing mix (4Ps) and behavioral theories, to form a theoretical system which underpins the practical research.The topic is then explored by a secondary quantitative research and a primary qualitative research. The secondary quantitative research collects the information about global and Czech Millennials and their relationship to digital world. The primary qualitative research is based on Google Play usability testing and in-depth interviews. The results show that Czech Millennials are prepared to consume online content, but they do not consume more Google Play paid content because of the suboptimal consumer experience, social barriers and insufficient communication of the content value. Recommendations addressing the barriers and opportunities to drive the Millennials’ consumption of paid content were formulated based on the research findings and behavioral concepts.
Klíčová slova: Google Play; Millennials; Behavioral concepts

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 3. 2017
Datum podání práce: 7. 12. 2017
Datum obhajoby: 25. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61133/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: