Komunikační strategie jako součást politického marketingu Silvia Berlusconiho

Název práce: Communication Strategy as a component of Silvio Berlusconi's political marketing
Autor(ka) práce: Marucciová, Nicoll
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Olšanová, Květa
Oponenti práce: Jaroš, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This master thesis is investigating the successful components of a political communication strategy with the application of the case of Silvio Berlusconi. The main objective is to research, analyze and investigate what are the main factors of success of Berlusconi’s political communication within the framework of political marketing. The analysis is based on publications and bibliography found while examining the three chosen indicators, that were determined as key elements in political communication, following the models of political marketing. Lastly, the thesis draws a parallel between the communication styles of S. Berlusconi and Donald J. Trump.
Klíčová slova: Political marketing; Donald Trump; Silvio Berlusconi; Political communication; Communication strategies
Název práce: Komunikační strategie jako součást politického marketingu Silvia Berlusconiho
Autor(ka) práce: Marucciová, Nicoll
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Olšanová, Květa
Oponenti práce: Jaroš, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce zkoumá úspěšné komponenty politické komunikační strategie Silvia Berlusconiho. Hlavním cílem je prozkoumat a analyzovat hlavní faktory úspěchu Berlusconiho politické komunikace v rámci politického marketingu. Analýza vychází z publikací a bibliografie zjištěných při zkoumání tří vybraných ukazatelů, které byly vyhodnoceny jako klíčové prvky politické komunikace dle modelů politického marketingu. V neposlední řadě, práce vytyčuje paralelu mezi komunikačními styly S. Berlusconiho a Donalda J. Trumpa.
Klíčová slova: Politický marketing; Donald Trump; Komunikační strategie; Silvio Berlusconi; Politická komunikace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 2. 2017
Datum podání práce: 7. 12. 2017
Datum obhajoby: 23. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60867/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: