Migrace z Mexika do USA a její dopady na ekonomiku Spojených států

Název práce: Migrace z Mexika do USA a její dopady na ekonomiku Spojených států
Autor(ka) práce: Pavlová, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Oponenti práce: Jedlinský, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
PAVLOVÁ,M.: Migrace z Mexika do USA a její dopady na ekonomiku Spojených států. Bakalářská práce. Praha: Vysoká škola ekonomická, Fakulta mezinárodních vztahů, 2017. Vedoucí bakalářské práce: Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D.Bakalářská práce se zabývá problematikou migrace z Mexika do Spojených států a následných dopadů na ekonomiku Spojených států. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení obecné migrace, jejích typů, příčin a současného trendu. Analytická část se věnuje konkrétní migraci z Mexika do Spojených států a zároveň hodnotí její dopady na ekonomiku USA.
Klíčová slova: USA; migrace; Mexiko; pracovní migrace
Název práce: Mexican-American Migration and its Economic Impact on U.S. Economy
Autor(ka) práce: Pavlová, Martina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Oponenti práce: Jedlinský, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
PAVLOVÁ,M.: Mexican-American Migration and its Economic Impact on U.S. Economy. Bachelor thesis. Prague: University of Economics in Prague, Faculty of International Relations,2017. Thesis supervisor: Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D.Thesis delas with migration from Mexico to The United States and its impacts on U.S. economy. Theoretical part is dedicated to characterization of general migration, its types, causes and current trends. Analytical part studies the particular Mexican-American migration and evaluates its impacts on economy of The United States.
Klíčová slova: labour migration; Mexico; USA; migration

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 9. 2016
Datum podání práce: 7. 12. 2017
Datum obhajoby: 15. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58747/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: