Green management a jeho uplatnění v hotelnictví

Název práce: Green managament and its application in the hotel industry
Autor(ka) práce: Zapadlo, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jenčková, Jiřina
Oponenti práce: Zdenková, Karolína
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis deals with the issue of green management and its application into a hotel. Its purpose is to analyse a selected accommodation facility and to propose a new ecological element application based on the results of the analysis. The thesis also describes a situation among Czech and European ecohotels. There is also a chapter about the motivation of clients making a reservation in a ecohotel.
Klíčová slova: ecohotel; ecology; green hotel; hotel industry; ecolabel EU; tourism; green management
Název práce: Green management a jeho uplatnění v hotelnictví
Autor(ka) práce: Zapadlo, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jenčková, Jiřina
Oponenti práce: Zdenková, Karolína
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce se věnuje problematice ekologického managementu a jeho uplatnění v hotelu. Cílem práce je analyzovat využití prvků green managementu a navrhnout zlepšení situace v případě, že budou pomocí analýzy objeveny dílčí problémy. Práce se zabývá i postavením ekohotelů České republiky v rámci Evropy a motivací hostů k zamluvení pobytu v ekologickém hotelu.
Klíčová slova: green management; ekohotel; ekologie; hotelnictví; zelený hotel; cestovní ruch ; ekoznačka EU

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2016
Datum podání práce: 8. 12. 2017
Datum obhajoby: 17. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59265/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: