Temný turismus ve vybraných evropských zemích

Název práce: Temný turismus ve vybraných evropských zemích
Autor(ka) práce: Bártová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Petrů, Zdenka
Oponenti práce: Kalábová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá fenoménem temného turismu. Jejím cílem je zhodnocení postavení temného turismu v rámci kulturního turismu ve vybraných evropských státech s přihlédnutím na postavení Evropské unie k dané problematice. Práce nabízí charakteristiku kulturního a temného turismu, identifikuje nejvýznamnější památky temného turismu, které lze ve vybraných zemích nalézt, a klade důraz na osvětlení jejich historického významu. Dále se zabývá působením orgánů Evropské unie v oblasti turismu, jaký mají přístup k odvětví kulturního turismu a v neposlední řadě, jakým způsobem podporují vybrané památky temného turismu.
Klíčová slova: Temný turismus; Kulturní turismus; Evropská unie
Název práce: Dark Tourism in Selected European Countries
Autor(ka) práce: Bártová, Zuzana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Petrů, Zdenka
Oponenti práce: Kalábová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master’s thesis deals with dark tourism phenomenon. The main objective is to assess the status of dark tourism within cultural tourism in selected European countries. The thesis focuses also on the dark tourism’s standing among European Union institutions.Presented dissertation offers characteristics of cultural and dark tourism, it identifies the most significant attractions of dark tourism which can be found in selected countries and emphasis their historical importance. It also addresses the interaction between EU institutions and tourism industry. Not only it shows politics dealing with tourism but it is specifically concerned about cultural tourism and possibilities of support given to dark tourism attractions.
Klíčová slova: Dark tourism; Cultural tourism; European Union

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 9. 2016
Datum podání práce: 8. 12. 2017
Datum obhajoby: 17. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58887/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: