Protidrogová politika vybraných latinskoamerických států

Název práce: Protidrogová politika vybraných latinskoamerických států
Autor(ka) práce: Čmelík, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rolenc, Jan Martin
Oponenti práce: Němec, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
ABSTRAKT V mé bakalářské práci se zaměřuji především na postup Spojených států amerických ve vztahu k drogovému průmyslu a obchodu v Kolumbii. V této souvislosti se zabývám také tzv. Plánem Kolumbie a jeho účinností. Analyzuji válku proti drogám ze tří teoretických náhledů – realismu, liberalismu a konstruktivismu.
Klíčová slova: Kolumie; USA; Plán Kolumbie; válka proti drogám; Latinská Ametika
Název práce: Drug policy in countries of Latin America
Autor(ka) práce: Čmelík, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Rolenc, Jan Martin
Oponenti práce: Němec, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In my bachelor thesis my focus is on the process of the United States towards the relation with drug industry and drug trafficking in Colombia. In this context I work with the Plan Colombia and its efficiency. I analyse the war on drugs in three theoretical views – realism, liberalism and constructivism.
Klíčová slova: Colombia; USA; Plan Colombia; war on drugs; Latin America

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 6. 2015
Datum podání práce: 8. 12. 2017
Datum obhajoby: 18. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53581/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: