Vliv občanské války v Sýrii na postavení syrských Kurdů

Název práce: Vliv občanské války v Sýrii na postavení syrských Kurdů
Autor(ka) práce: Piškulová, Adriana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Havlová, Radka
Oponenti práce: Burešová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce pojednává o syrské občanské válce a jejím vlivu na syrskou kurdskou menšinu. Popisuje historické události, které vedly k arabskému jaru a následně se překlenuly v občanskou válku. Hlavním cílem je zhodnotit, zdali má občanská válka vliv na postavení syrských Kurdů.
Klíčová slova: Sýrie; Občanská válka; Kurdové; Menšina
Název práce: The influence of Syrian civil war on status of Syrian Kurds
Autor(ka) práce: Piškulová, Adriana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Havlová, Radka
Oponenti práce: Burešová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis discusses the Syrian civil war its impact on the Syrian Kurdish minority. Describes the historical events that led to the Arab Spring and then bridged in the Civil War. The main objective is to assess whether the civil war has an impact on status of the Syrian Kurds.
Klíčová slova: Civil war; Minority; Syria; Kurds

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 3. 2016
Datum podání práce: 9. 12. 2017
Datum obhajoby: 18. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57023/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: