Hodnocení vědy a výzkumu v ČR na příkladu konkrétní vědecké instituce

Název práce: Hodnocení vědy a výzkumu v ČR na příkladu konkrétní vědecké instituce
Autor(ka) práce: Kušiak, Kryštof
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sieber, Martina
Oponenti práce: Špička, Jindřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Financování vědy a výzkumu v ČR je nezbytnou součástí národního hospodářství. Diplomová práce si klade za cíl zanalyzovat prostředí, které českou vědu formuje, zhodnotit její pozici a na příkladu konkrétní veřejné výzkumné instituce prozkoumat financování, hospodaření a specifika ekonomického řízení tohoto typu organizací.
Klíčová slova: Financování; Akademie věd České republiky; Věda a výzkum; Veřejné výzkumné instituce
Název práce: Science and research evaluation in the Czech Republic on the example of the particular scientific institution
Autor(ka) práce: Kušiak, Kryštof
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sieber, Martina
Oponenti práce: Špička, Jindřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The science funding and research in the Czech Republic is an essential part of the national economy. The Master´s thesis aims at analysing scientific sector, evaluates its position in the Czech economy and on the example of the particular public research institution examines funding and management of these types of public corporations.
Klíčová slova: Institute of Plasma Physics; Science and research funding; The Czech Academy of Sciences

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 3. 2017
Datum podání práce: 13. 12. 2017
Datum obhajoby: 24. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61653/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: