Analýza a srovnání výuky informatiky na vysokých školách v ČR a v USA

Název práce: Analýza a srovnání výuky informatiky na vysokých školách v ČR a v USA
Autor(ka) práce: Brouček, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kubešová, Vlasta
Oponenti práce: Seiler, Přemysl
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Teoretické vymezení informatiky a informační společnosti. Vztah ICT a ekonomiky, vliv ICT na makroekonomické veličiny a produktivitu firem. Informační společnost v ČR (infrastruktura, trh práce, využití ICT, vliv na českou ekonomiku). Teoretické vymezení informatiky z hlediska výuky, rozdělení na jednotlivé obory a tématické oblasti a jejich definice. Stanovení metodiky hodnocení a srovnávání výuky na vysokých školách. Provedení hodnocení a srovnání výuky u pěti vybraných českých a pěti amerických škol. Stanovení optimálních studijních plánů pro jednotlivé studijní obory.
Klíčová slova: vysoké školství; srovnávací studie; informační společnost; ICT; informatika

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2006
Datum podání práce: 1. 6. 2006
Datum obhajoby: 11. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3720/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: