Autovraky

Název práce: Autovraky
Autor(ka) práce: Jiroušková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Fišerová, Alena
Oponenti práce: Kotíková, Eliška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá nejprve odpady všeobecně a po té je zaměřena na speciální druh odpadu - autovraky. Je zde uvedena právní úprava této problematiky a porovnání teorie, vyplývající z této úpravy, s fungováním v praxi.Jsou vyzdviženy kladné a záporné přínosy nové právní úpravy.Práce je zpracována na základě zákonů, odborných časopisů a poznatků veřejné správy a odborné veřejnosti.
Klíčová slova: zařízení ke sběru a zpracování; zpracovatelé autovraků; nakládání s autovraky; autovrak; odpady

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomiky životního prostředí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 8. 2006
Datum podání práce: 31. 8. 2006
Datum obhajoby: 19. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3721/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: