Hodnocení bonity podniku bonitními a bankrotními modely

Název práce: Hodnocení bonity podniku bonitními a bankrotními modely
Autor(ka) práce: Beránková, Monika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kozáková, Petra
Oponenti práce: Jánský, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce „Hodnocení bonity podniku bonitními a bankrotními modely“ klasifikuje bonitu vybrané společnosti na základě vybraných bonitních a bankrotních modelů a ověřuje naplnění podmínek pro získání úvěru u konkrétního bankovního subjektu. První část práce uvádí do problematiky bonity klienta, pojmů bankrot, úvěr a úvěrové riziko. Následující kapitoly práce jsou věnovány finančním ukazatelům a teorii bonitních a bankrotních modelů. Vyústěním práce je pak aplikace vybraných bonitních a bankrotních modelů na konkrétní podnik. Součástí práce je zhodnocení bonity podniku v případě naplnění podmínek úvěru.
Klíčová slova: poměrové ukazatele; bankrotní modely; revolvingový úvěr; Bonita; bonitní modely
Název práce: Assessing the creditworthiness of the company using bonitous and bankruptcy models
Autor(ka) práce: Beránková, Monika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kozáková, Petra
Oponenti práce: Jánský, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Thesis „Assessing the creditworthiness of the company using bonitous and bankruptcy models“ classifies creditworthiness of the selected company on the basis of selected bonitous and bankruptcy models and verifies compliance with the conditions for obtaining a loan with a particular bank entity. The first part of the thesis deals with the issue of client creditworthiness, bankruptcy, credit and credit risk. The following chapters of the thesis are devoted to financial indicators and the theory of bonitous and bankruptcy models. The result of the thesis is the application of selected bonitous and bankruptcy models to a particular company. Part of the thesis is an appreciation of the creditworthiness of the company in case the conditions of the loan are fulfilled.
Klíčová slova: revolving loan; Credit; bonitous models; bankruptcy models; ratio indicators

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 3. 2016
Datum podání práce: 15. 12. 2017
Datum obhajoby: 23. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57189/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: