Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

„Aktuální vývoj trhu nemovitostí v ČR pohledem analýzy faktorů vedoucích k hypoteční krizi v USA v letech 2007--2009“

Autor práce: Anděl, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamrazilová, Eva
Osoba oponující práci: Munzi, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: „Aktuální vývoj trhu nemovitostí v ČR pohledem analýzy faktorů vedoucích k hypoteční krizi v USA v letech 2007--2009“
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce prezentuje poznatky získané z analýzy aktuálního vývoje nemovitostního trhu v České republice z pohledu hypoteční krize v USA z let 2007 – 2009. Hlavní hypotézou práce je tvrzení, že je v České republice v současné době možné sledovat vznik realitní bubliny a hrozí tak opakování hypoteční krize z USA. Po podrobném definování co stálo za vznikem této krize v USA a zhodnocení kroků nejdůležitějších institucí, přechází práce v popis současného stavu české ekonomiky. Po prvotním zhodnocení národohospodářského vývoje je v práci dále rozebrán vývoj hypotečního trhu v České republice včetně jeho struktury, dále vývoj cen nemovitostí a kroků ČNB. Následná aplikace faktorů, které měli v USA vliv na rozvoj krize, se však v České republice nejeví jako objektivní riziko. Hlavním důvodem je odlišná struktura hypotečních trhu současně s včasnými kroky centrálního dohledu. Hlavním přínosem práce poukázání na rozdílné struktury trhů, které vylučují totožný průběh krize, jako v USA.
Klíčová slova: Realitní bublina; FED; ČNB; Ekonomická krize; Hypoteční trh

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: „Aktuální vývoj trhu nemovitostí v ČR pohledem analýzy faktorů vedoucích k hypoteční krizi v USA v letech 2007--2009“
Překlad názvu: Development of housing market in Czech republic with focus on anylysis of factors leading to mortgage crisis in US 2007-2009
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Diploma thesis presents knowledge gained from analysis of development of realestate market in Czech republice with focus on mortgage crisis in US 2007-2009. Main thesis is that there is growing realestate bubble in Czech republic and there is potential risk of repeating of mortgage crisis. After defition of what was the reason of crisis in USA and evaluation of steps of most important institutions in USA there is description present state of czech economy. After the evaluation of development of economy the paper heads to the structure of mortgage market and it’s developemnt throught time same as with realestate prices and steps of Czech nation bank. In the last part of the paper there is application of factors standing behind crisis in US in the czech economy, which seems to be no problem because of different structure of the mortgage market and steps of Czech national bank. Main benefit of this diploma thesis is to point out different struktures of markets which exclude same course of crisis as in US.
Klíčová slova: Mortgage Market; Economic crisis; Realestate bubble; Czech nation bank; FED

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 6. 2017
Datum podání práce: 16. 12. 2017
Datum obhajoby: 08.02.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce62384_xando05.pdf [2,58 MB]
Oponentura55219_munt01.pdf [605,51 kB]
Hodnocení vedoucího62384_qzame00.pdf [416,18 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62384/podrobnosti