Málo soudců, málo spravedlnosti? Evidence plynoucí z neobsazených míst na Ústavním soudu ČR

Název práce: Lack of Judges, Lack of Justice? Evidence from Vacancies at the Czech Constitutional Court
Autor(ka) práce: Žáček, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bertoli, Paola
Oponenti práce: Dušek, Libor
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis deals with the question whether judges at the Constitutional Court of the Czech Republic respond to the increase in average caseload through the change of their decision-making. My model of binding time constraint that restricts judges (and the Constitutional Court) in their output optimization predicts that vacancies along with the Court’s growing workload should rationally lead to more frequent procedural rejections of the constitutional complaints and to the protraction of the length of proceedings. Subsequent empirical tests of dataset that consists of several tens of thousands of cases resolved by the Constitutional Court between 2002 and 2015 tend to only confirm the second aforementioned hypothesis.
Klíčová slova: Law and Economics, Czech Constitutional Court; Judicial staffing, Caseload; Length of proceedings
Název práce: Málo soudců, málo spravedlnosti? Evidence plynoucí z neobsazených míst na Ústavním soudu ČR
Autor(ka) práce: Žáček, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bertoli, Paola
Oponenti práce: Dušek, Libor
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce se zabývá otázkou, zda soudci Ústavního soudu ČR reagují na zvýšený průměrný nápad případů změnou své rozhodovací praxe. Z mnou představeného modelu časového omezení, v rámci nějž soudci (respektive soud) optimalizují svůj výstup, vyplývá, že neobsazená místa soudců na Ústavním soudu ČR spolu se zvyšujícím se zatížením Ústavního soudu povedou k racionálnímu posunu v rozhodování směrem k častějšímu zamítání ústavních stížností z procesních důvodů a také k prodloužení průměrné délky řízení. Navazující empirické testování datového souboru z let 2002 – 2015, který se skládá z několika desítek tisíc rozhodnutých případů Ústavním soudem ČR, potvrzuje pouze druhou z výše uvedených hypotéz.
Klíčová slova: Ekonomická analýza práva, Ústavní soud ČR; obsazenost soudu, nápad případů; délka řízení

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 10. 2017
Datum podání práce: 19. 12. 2017
Datum obhajoby: 29. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63672/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: