Westrock Packaging Systems Svitavy, s. r. o

Název práce: Westrock Packaging Systems Svitavy, s. r. o
Autor(ka) práce: Belejčák, Jaroslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brabenec, Tomáš
Oponenti práce: Novotný, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá oceněním společnosti WestRock Packaging Systems Svitavy, s. r. o. Hlavním cílem práce je nalezení tržní hodnoty oceňované společnosti pro případný prodej neurčitému zájemci k datu 1. 1. 2016. Základní zvolenou oceňovací metodou byla metoda diskontovaných peněžních toků ve variantě equity. Diplomová práce se skládá pouze z praktické části, která je rozdělena do 9 kapitol.
Klíčová slova: ocenění společnosti; strategická analýza; finanční plán; WestRock Packaging Systems Svitavy, s. r. o.; DCF Equity; finanční analýza; generátory hodnoty
Název práce: Business valuation of the company WestRock Packaging Systems Svitavy, s. r. o
Autor(ka) práce: Belejčák, Jaroslav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Brabenec, Tomáš
Oponenti práce: Novotný, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis focuses on valuation of the company WestRock Packaging Systems Svitavy, s. r. o. The main purpose of the valuation is the determination of the company’s market value for potential sale of an indefinite bidder on 1st January 2016. The main method of valuation was the discounted cash flow method in equity. The diploma thesis contains only of the practical part, which is divided into 9 chapters.
Klíčová slova: financial analysis; strategical analysis; generator values; financial plan; DCF Equity; business valuation; WestRock Packaging Systems Svitavy, s. r. o.

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2016
Datum podání práce: 28. 12. 2017
Datum obhajoby: 23. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59323/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: