Alternativní automatické obchodní systémy

Název práce: Alternativní automatické obchodní systémy
Autor(ka) práce: Krupička, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Žilák, Pavel
Oponenti práce: Janda, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá alternativními automatickými obchodními systémy, které nejsou založeny na tradičních metodách technické a fundamentální analýzy. V prvních třech kapitolách je definováno tržní prostředí CFD derivátů, jsou vymezeny a rozděleny automatické obchodní systémy obecně a následně jsou vymezeny ty alternativní, které se v posledních letech rozšiřují především mezi retailovými spekulanty. Alternativní automatické obchodní systémy využívají specifické vlastnosti tržních pohybů a money managementu. Myšlenky a rizika za těmito systémy jsou podrobně v této práci analyzovány, stejně jako jejich výhody, nevýhody a vlastnosti, které je dělají pro retailový segment tak atraktivními. V poslední části jsou vybrané systémy naprogramovány a testovány na historických a simulovaných datech vybraných finančních instrumentů. Na závěr jsou analyzována data vyplývající z testů a vytvořeno doporučení, zda a jak je vhodné tyto systémy používat.
Klíčová slova: AOS; Metatrader; CFD; automatický obchodní systém; technická analýza
Název práce: Alternative automated trading systems
Autor(ka) práce: Krupička, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Žilák, Pavel
Oponenti práce: Janda, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the alternative automated trading systems which are not based on the traditional principles of technical and fundamental analysis. In the first three parts I describe the CFD derivative market and the automated trading systems in general. Then I focus on the alternative systems which are becoming very popular amongst the community of retail traders. Alternative automated trading strategies are based on the specific behavior of the market movements and money management. In this thesis, I analyze the thoughts and risks behind those systems as same as the pros and cons and characteristics that make them so attractive to the retail sector. In the last part, selected strategies are programmed and tested on historical and simulated data of the selected financial instruments. Based upon these tests, the recommendation whether and how these systems should be used is made.
Klíčová slova: Metatrader; CFD; ATS; technical analysis; automated trading system

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 4. 2017
Datum podání práce: 2. 1. 2018
Datum obhajoby: 18. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61782/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: