Zneužívání účetnictví

Název práce: Accounting abuse
Autor(ka) práce: Bartoňová, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Roubíčková, Jaroslava
Oponenti práce: Müllerová, Libuše
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis "Abuse accounting" have focused on the basic definitions of the creative accounting and deception, categorizing and methods of implementation. The following chapters are directed to the field of economic crime, the most common description of the perpetrators of this illegal activity and comparing forensic investigation and auditing.In conclusion, the thesis is plunging attention to practical examples of abuse accounts both worldwide and in the Czech Republic.
Klíčová slova: Accounting abuse; Creative accounting; Economic crime
Název práce: Zneužívání účetnictví
Autor(ka) práce: Bartoňová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Roubíčková, Jaroslava
Oponenti práce: Müllerová, Libuše
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce „Zneužívání účetnictví“ se zaměřuje na objasnění základních definic z oblasti kreativního účetnictví a podvodného jednání, jejich kategorizace a metody uskutečnění. Následující kapitoly jsou směrovány do oblasti hospodářské kriminality, nejčastějšího popisu pachatele této nelegální činnosti a na porovnání forenzního šetření a auditingu. V závěru diplomové práce je pozornost ubírána na praktické příklady zneužívání účetnictví jak ve světě, tak i v České republice.
Klíčová slova: Hospodářská kriminalita; Zneužívání účetnictví; Kreativní účetnictví

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 2. 2017
Datum podání práce: 12. 1. 2018
Datum obhajoby: 30. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60715/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: