Dopad tržního uvedení GLO v Japonsku na ceny akcií Philip Morris International

Název práce: Impact of Japanese GLO launch on Philip Morris International stock prices
Autor(ka) práce: Mitrová, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: Janda, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis deals with newly expanding segment of tobacco industry – “heat-not-burn” products in context of the current tobacco market and regulations. Heated tobacco products promise up to 90% risk reduction in using nicotine thanks to heating tobacco instead of burning it. The first product of this kind, iQOS by Philip Morris International (PMI), found a potentially strong rival in GLO launched by British American Tobacco, which impacted the Philip Morris International’s prices significantly since the day of the GLO launch announcement for Japanese market. The thesis aims to quantify the financial impact the shareholders of PMI suffered purely because of this by using “event study” methodology to detect abnormal losses.
Klíčová slova: GARCH; event study; tobacco; volatility
Název práce: Dopad tržního uvedení GLO v Japonsku na ceny akcií Philip Morris International
Autor(ka) práce: Mitrová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: Janda, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce se zaobírá nově rostoucím segmentem bezdýmných tabákových výrobků v kontextu současného tabákového trhu a regulací. Bezdýmné tabákové výrobky slibují až 90% snížení rizika při užívání nikotinu díky zahřívání tabáku namísto spalování. První výrobek tohoto druhu, iQOS od společnosti Philip Morris International (PMI) našel slibného protivníka ve výrobku GLO od společnosti British American Tobacco a tento fakt významně ovlivnil ceny akcií Philip Morris International ode dne oznámení uvedení GLO na japonský trh. Práce si klade za cíl kvantifikovat finanční dopad na akcionáře PMI čistě z titulu tohoto oznámení za použití “event study” metodologie na určení abnormálních ztrát.
Klíčová slova: GARCH; volatilita; tabák; event study

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 6. 2017
Datum podání práce: 18. 1. 2018
Datum obhajoby: 8. 2. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62489/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: