Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Platební styk a postavení SEPA plateb v něm

Autor práce: Chobotská, Jitka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Schlossberger, Otakar
Osoba oponující práci: Hoffman, Andrej

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Platební styk a postavení SEPA plateb v něm
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce „Platební styk a postavení SEPA plateb v něm“ se zabývá přechodem národního platebního systému na platební nástroje SEPA v České republice pro letošní rok. Banky budou muset splnit podmínku interoperability, což znamená schopnost poskytovat XML formát pro přesun plateb. Teoretická část v první kapitole vymezuje platební styk z hlediska forem platby a teritoriálního platebního styku. Druhá kapitola popisuje legislativní úpravu, především se zaměřuje na nové právní předpisy ovlivňující dovršení implementace projektu SEPA. Následující dvě kapitoly jsou věnovány platebním systémům v EU a v České republice a telekomunikační síti SWIFT. Pátá kapitola pojednává o projektu SEPA, přičemž klade hlavní důraz na definici nástrojů SEPA. Praktická část je vyhrazena pro analýzu poplatků zahraničního platebního styku ve vybraných bankách se zaměřením na fyzické osoby.
Klíčová slova: Platební styk; SEPA platba; Zahraniční platební styk; Platební systémy; Bezhotovostní úhrada SEPA; Přímé inkaso SEPA; Přeshraniční platební styk

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Platební styk a postavení SEPA plateb v něm
Překlad názvu: Payment and SEPA payments in it
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The master’s thesis „Payments and position of SEPA payments in payment systems“ deals with the transition of the national payment system to SEPA payment instruments in the Czech Republic, which is coming into force this year. Banks will have to fulfil requirement of interoperability and will have to be able to proceed payments in XML form. The theoretical part defines payments by the payment form and territorial payments in the first chapter. In the 2nd chapter, the legal framework with focus on new legislation affecting the completion and implementation of the SEPA requirements is described. The following two chapters are devoted to payment systems in the Czech Republic, European Union and telecommunication network SWIFT. The 5th chapter discusses about the SEPA project, with the main emphasis on the definition of SEPA instruments. The practical part is dedicated to analysis of foreign payment fees in selected banks with a focus on individuals.
Klíčová slova: Payments; Payment systems; SEPA Direct Debit; SEPA Credit Transfer; SEPA payments; Cross – border payments; Foreign payments

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2017
Datum podání práce: 9. 2. 2018
Datum obhajoby: 09.02.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce64685_xchoj18.pdf [1,19 MB]
Oponentura55632_xhofa06.pdf [239,99 kB]
Hodnocení vedoucího64685_scho02.pdf [196,19 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/64685/podrobnosti